واحد رسانه :

-فروش

-بازاریابی و تحقیقات بازار 

- مدیریت پروژه های تبلیغاتی

واحد طراحی و گرافیک:

 -گرافیک یارانه 

- عکاسی 

- نظارت چاپ

واحد چاپ دیجیتال:

-چاپ indoorو outdoor

مدیریت یسنا نگاره : 

مهندس علیرضا مزینانی

 

 ساخت فیلم

- تهیه کننده و سرمایه گذاری فبلم سینمایی

- ساخت تیزر و فیلم صنعتی 

- واحد تدوین و صداگذاری

واحد چاپ دیجیتال 

-چاپ indoorو outdoor

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه فرهنگی و هنری یسنا نگاره می باشد.